In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Jeugdfonds Almelo wil deze kinderen mee laten doen!

De nieuwe Rembrandt

wordt misschien wel
dankzij u ontdekt!

Sport is een investering

Een gezonde geest in een gezond lichaam

 .  . 

Jeugdfonds Almelo

Jeugdfonds Almelo is in het leven geroepen om kinderen uit gezinnen waar niet de financiële middelen zijn mee te laten doen in sport cultuur en welzijn.

Jeugdsportfonds Almelo

Jeugdsportfonds Almelo geeft sportkansen aan kinderen die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds Almelo de contributie.

Jeugdcultuurfonds Almelo

Het Jeugdcultuurfonds Almelo is er voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar uit gezinnen waar geen geld is om de contributie voor de muziek / dansschool of andere culturele activiteit te betalen. In dat geval kan een beroep gedaan worden op het Jeugdcultuurfonds.

 Steun ons! NL 17 RABO 0160 716 527

2017: meer dan 900 kinderen hebben een beroep gedaan op jeugdfonds almelo

Kinderen die in armoede opgroeien zijn vaak uitgesloten op sociaal en economisch gebied. Dit betekent vaak dat zij geen lid kunnen worden van een sport- of culturele vereniging, minder vriendjes en vriendinnetjes hebben. Wij vinden dat ALLE Almeloërs mee mogen doen en in het bijzonder KINDEREN!

Wij zijn de Stichting Jeugdfonds Almelo

Ons RSIN-nummer: 8501.42.039

Deze stichting heeft ten doel het voeren van het bestuur en het beheer over de stichtingen “Stichting Jeugdsportfonds Almelo” en “Stichting Jeugdcultuurfonds Almelo”, waarbij de onderliggende doelstelling van beide stichtingen is kinderen van 4 tot 18 jaar, die opgroeien in gezinnen die niet genoeg geld hebben, te laten participeren bij een sportvereniging of te laten deelnemen aan een actieve kunstbeoefening. Daarbij wordt gestimuleerd dat deze kinderen uit achterstandsposities niet in een verder isolement geraken.

Het “Beleidsplan 2015-2020 (jun`15)” geeft inzicht in het werk dat de instelling doet, de manier waarop de instelling geld werft, het beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen van de instelling.

Het huidige bestuur (januari 2018) van het Jeugdfonds Almelo bestaat uit de volgende personen.
Voorzitter: Anthon Sjoers

Penningmeester: Henk Nij Bijvank

Secretaris: Agnes Nijhuis

Communicatie: Richard Lohuis

Algemeen bestuurslid: Wim van der Pluijm

Algemeen bestuurslid:Kees van Gilst

Adviseur: Peter van Heteren (Gemeente Almelo)

De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk, met dien verstande dat een redelijke vergoeding voor specifieke werkzaamheden ten behoeve van de stichting, is toegestaan. Een lid van het bestuur ontvangt een vergoeding voor door hem in de uitoefening van zijn functie gemaakte onkosten.

logo
logo
logo

almelo

Neem contact met ons op

info@jeugdfondsalmelo.nl

Neem contact met ons op

info@jeugdfondsalmelo.nl