Alle kinderen moeten kunnen sporten!

Het Jeugdsportfonds Almelo is een lokaal fonds die een franchise overeenkomst heeft afgesloten met het Jeugdsportfonds Nederland. Het is mogelijk dat een beperkt aantal omringende gemeenten zijn aangesloten. Het Jeugdsportfonds Almelo werkt samen met organisaties uit de sport, overheid en bedrijfsleven. Ambassadeurs zetten zich vrijwillig in voor het fonds om meer kinderen in de regio te kunnen laten sporten.